Een piano van binnen met hamers en snaren

Optimaal speelplezier 

Piano onderhoud is nodig voor optimaal speelplezier. Bij piano onderhoud hoort pianostemmen maar ook het instrument schoonmaken, het mechaniek reguleren en hamerkoppen intoneren. Het wordt hieronder uitgelegd. Een afspraak maken kan door een mail te sturen aan Erik Kammenga of door het contactformulier in te vullen.

Piano onderhoud reguleren

Bij piano onderhoud hoort het reguleren van een piano zodat alle werkende delen van de piano zoals mechaniek, klavier en pedalen worden afgeregeld en op elkaar worden afgestemd. Hierdoor zult u merken dat het spelen op de piano prettiger zal zijn en beter zal klinken. Nog belangrijker is dat uw piano door het reguleren langer meegaat, door deze fijn-afstelling zijn de onderdelen minder onderhevig aan slijtage.

De belangrijkste reden van verandering van de fijn-afstelling van uw piano zijn de schommelingen in luchtvochtigheid. Deze schommelingen zorgen voor het zwellen en krimpen van de onderdelen en wrijfpunten (zoals bij de houten hamertjes). Door het zwellen en krimpen ontstaan spelingen in het mechaniek, die zorgen voor de slijtage en het verminderen van het speelplezier (speelaard).

Piano onderhoud Intoneren

Bij piano onderhoud hoort ook het intoneren van de hamerkop. Door de hamerkop een laatste behandeling te geven kan de klank vervolmaakt en geëgaliseerd worden. Dit gebeurt door naalden die in de hamerkop gestoken worden. Bij intoneren wordt de spanning in de hamerkop vergroot of verkleind, waardoor de klank wordt afgestemd op de akoestiek van de ruimte en de smaak en wens van de bespeler.

Piano onderhoud voorbeelden

Lucht uitschroeven
Naast verschillen in luchtvochtigheid heeft ook het spelen zelf invloed op de ontstane speling in het mechaniek. Een gelijkmatige speelaard kan worden verkregen door deze speling eruit te schroeven en de juiste hoogtes in te stellen. Hoort bij het piano onderhoud.

Afregelen diepgang van de toetsen
De diepgang van de toetsen kan ook in de loop van de tijd veranderen. Wanneer de diepgang niet meer volgens de normen functioneert, dan worden de dynamische mogelijkheden beknot.

Vangers stellen
Voor een snelle toetsrepetitie is het van belang dat tijdens het spelen de hamerkop goed gevangen wordt. Wanneer dit niet goed gebeurt, zal de repetitie van uw instrument langzamer gaan lopen met als gevolg dat u minder snel kunt spelen of dat u het gebrek van het mechaniek moet opvangen in uw touché (aanslag).

Toetsen kwellen
De toetsen vallen aan de voorkant in een klavierstift. Om zo min mogelijk wrijving te krijgen zijn de inkepingen per toets voorzien van laken. Als het laken in de toetsen wat uitgezet is door vocht, zorgt dit voor een zwaardere speelaard. Door het kwellen van de toetsen wordt dit effect opgeheven, waardoor de speelaard weer op niveau is gebracht. Voor het kwellen gebruik je een kweltang.